بخش آپلود عکس تعهدنامه 

فایل تعهد زیر را دانلود کرده آن را داخل یک برگ a4 کپی کنید. پس از مطالعه متن، موارد خواسته شده را تکمیل و امضا و اثر انگشت بزنید سپس کارت ملی و کارت بانکی خود را در جای تعیین شده قرارداده سپس یک عکس شفاف و واضح از آن تهیه کنید و آن را در بخش احراز هویت اپلکیشن بار گزاری کنید.  

بخش آپلود عکس سلفی همراه با تعهدنامه 

 مدارکی که هنگام گرفتن تصویر باید در دست گرفته شود، عبارتند از:

کارت ملی

کارت بانکی

فرم تعهدنامه

نکات مهم جهت تهیه عکس احراز هویت

۱- کارت ملی

کارت ملی خود را به گونه ای در دست بگیرید که مشخصات آن کاملا واضح و خوانا باشد.

در صورتی که کاربری کارت ملی ندارد، میتواند این گزینه را با شناسنامه جدید (شناسنامه عکس دار و حاوی شماره ملی) یا پاسپورت معتبر جایگزین کند.

۲- کارت بانکی

یکی از کارت‌های بانکی که قصد دارید از طریق آن واریز انجام دهید و آن را در پروفایل خود ثبت نموده‌اید را در دست بگیرید. برای راحتی می توانید آن را روی برگه تعهدنامه در جای تعین شده بچسبانید.

اطلاعاتی چون تاریخ انقضا و cvv2 را با برچسبی بپوشانید، اما نام دارنده و شماره کارت بانکی کاملا واضح و خوانا باشد.

سایر نکات مهم:

مدارک باید کاملا خوانا و واضح باشند، عکس های تار و ناخوانا تایید نمی شوند.

تصاویر نباید به صورت آینه ای یا معکوس باشند.

کارت ملی و کارت بانکی را روی جای تعین شده فرم تعهد بچسبانید.

رعایت حجاب اسلامی برای بانوان الزامیست.