برای ثبت نام در اپلیکیشن معاملاتی سپنتا در بدو ورود به اپلیکیشن، اپلیکیشن از شما می خواهد شماره تلفن خود را وارد کنید، باید شماره ای که وارد می کنید فعال و روی دستگاه موبایل باشد و حتما سیم ‌کارت به نام خود کاربر باشد. پس از وارد کردن شماره، کد تایید به شماره سیم‌ کارت وارد شده ارسال می شود. در صورت درست بودن شماره، کد ارسال شده و به صورت خودکار، شما وارد صفحه بعدی اپلیکیشن می شوید. در این مرحله اپلیکیشن از شما می خواهد از بین اکانت دمو و اکانت ریل، اکانت مورد نظر خود را انتخاب کنید.
پس از انتخاب نوع اکانت در مرحله بعد، اپلیکیشن از شما می‌ خواهد یک نام برای اکانت خود انتخاب کنید. حال اکانت شما برای شروع معاملات آماده است.

1- اکانت دمو دارای پنجاه میلیون تومان شارژ به صورت آزمایشی می باشد.

2- درصورت استفاده نکردن از اپلیکیشن در اکانت دمو، پس از گذشت هفت روز اکانت شما به صورت خودکار حذف خواهد شد.

 

اکانت دمو سپنتا